FinelisMelody

Prejsť na obsah
Sme firma z okolia Trnavy, zaoberajúca sa hudobnou produkciou. Naše začiatky siahajú až do roku 1998. Za ten čas nám pribudli skúsenosti z rôznych spoločenských akcií typu: svadba, firemné podujatia, životné jubileá, zábavné popoludnia pre deti, plesy, stužkové slávnosti... 

Okrem skúseností nám neustále pribúdajú do nášho hudobného archívu nahrávky súčasnej hudby, hudby 70.,80.,90. rokov, evergreeny, ľudovky, repete, cigánske,country, latinsko-americké, či už do tanca, alebo na počúvanie. 

Pri našej produkcii používame výhradne 
značkovú techniku od renomovaných 
firiem, ako sú: Pioneer, Shure, RCF, 
JTS, American DJ. 
Súčasťou našej hudobnej produkcie 
je aj práca s mikrofónom 
resp. moderovanie spoločenskej 
udalosti, čo všeobecne považujeme 
za veľmi dôlezitú súčasť udalosti, 
pretože neustály kontakt s ľudmi 
vytvára dobrú chémiu na 
skvelú náladu.
Návrat na obsah